• Obrazek
  • Obrazek
  • Obrazek
  • Obrazek

O wiklinie

Słów kilka o wikliniarstwie

Wikliniarstwo jest to uprawa na plantacjach wierzby wikliniarskiej oraz zbiór i uszlachetnianie surowca wiklinowego: prętów i kijów do produkcji plecionkarskiej oraz wyrobu wyplatanych mebli. Oprócz zastosowania jako surowiec wikliniarski wiklina ma wiele innych zastosowań: służy za faszynę, używa się jej też do produkcji celulozy i płyt pilśniowych, a z kory otrzymuje się garbniki i salicynę (leczniczy glikozyd). Wiklinę sadzi się też jako rośliny pionierskie przy zagospodarowywaniu nieużytków i w celu zapobieżenia erozji gleby; a także w zadrzewieniach krajobrazu otwartego, w parkach i osiedlach.

Spośród dużej ilości wierzb krzewiastych na cele plecionkarskie najchętniej uprawiane są: Salix americana - „amerykanka”, Salix wiminalis - „konopianka”, Salix purpurea - „purpurowa”, Salix amygdalina - „migdałowa”.

Wiklinę rozmnaża się za pomocą zrzezów (sztobrów, sadzonek), to znaczy kawałków pociętego pędu, które po wysadzeniu do gleby ukorzeniają się, tworząc nową roślinę.

Wiklina zielona: świeże pręty jednoroczne, po ścięciu mają dużą wilgotność i stanowią surowiec do produkcji wikliny białej lub czerwonej. Wyplata się też z niej niektóre modele koszy.

Wiklina powietrznie sucha: nie korowana, uzyskiwana jest przez suszenie wikliny zielonej. Pręty w trakcie ich suszenia tracą około 50% swej masy w wyniku utraty wody.

Wiklina czerwona - gotowana: białe drewno wikliny w czasie jej gotowania, barwi się na kolor ceglastobrązowy, pod wpływem barwników i kwasu salicylowego zawartych w korze. Po okorowaniu i wysuszeniu pręty mają ten kolor w różnych odcieniach, w zależności od gatunku wikliny.

Wiklina biała - moczarkowana: produkcja wikliny białej oparta jest na przesłankach naturalnych. Zielone pręty wstawia się wczesną wiosną do moczarek (naturalne rozlewiska, stawy lub specjalne przygotowane baseny z wodą). Gdy uaktywni się miazga twórcza stymulująca pojawienie się listków można przystąpić do korowania wikliny. W polskim klimacie następuje to na początku maja.

Biorąc pod uwagę istniejące w Polsce sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe, wieloletnie tradycje uprawy wikliny i renesans zainteresowania wyrobami z surowców naturalnych, konieczne staje się reaktywowanie uprawy, przetwórstwa oraz produkcji wyrobów plecionkarskich. Jest to propozycja i szansa dla niektórych rejonów kraju, szczególnie gmin o dużym bezrobociu

kwiatek